Szkolenie dla asystentów biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pracować jako asystent/ka biura, asystent/ka zarządu, sekretarz/sekretarka oraz dla osób już pracujących na tego rodzaju stanowiskach, a chcących poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności. Tematyka obejmuje profil stanowiska asystenta/sekretarki, warsztat pracy niezbędny na do pracy na tym stanowisku, a także kompetencje, zakres obowiązków (funkcje sekretariatu/biura, szczegółowe omówienie zadań sekretarki), oraz predyspozycje i kompetencje osobowościowe i psychologiczne niezbędne w tym zawodzie (doskonała organizacja pracy, podzielność uwagi, lojalność, odporność na stres, dyskrecja, systematyczność). Szkolenie obejmuje także takie zagadnienia, jak rola sekretariatu w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i związane z tym implikacje psychologiczne i komunikacyjne: zasada pierwszego wrażenia, odpowiednia komunikacja werbalna i niewerbalne, autoprezentacja, asertywność oraz reguły etykiety (podejmowanie gości, savoir vivre). Trening asystenta/sekretarki obejmuje również typowe dla organizacji pracy biura sytuacje kryzysowe i konfliktowe, mogące wywoływać stres u osób odpowiedzialnych za tą dziedzinę funkcjonowania firmy. Szkolenie ma zatem nauczyć uczestników umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Szkolenie obejmuje także zagadnienia formalne oraz prawne: zasady tworzenia dokumentów firmowych, zasady tworzenia dokumentów urzędowych, prawidłowy obieg dokumentów w biurze, wystawianie dokumentów i ich kontrola (formalna oraz merytoryczna), zasady prowadzenia książki korespondencji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.