Sporządzenie planu biznesowego przy ubieganiu się o kredyt

Sporządzenie planu biznesowego przy ubieganiu się o kredyt

Kiedy staramy się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, czyli dotację na rzecz naszego projektu, którym sami chcemy zarządzać, naszym obowiązkiem jest stworzenie własnego biznesplanu. Musi to być dokument odpowiednio sporządzony, co określają pewne zapisy prawne. Bez tego nie mamy szans na uzyskanie dotacji. Najczęściej jest to suma, która przelewana jest na nasze konto, a inwestycje, jakich dokonamy, przy jej wykorzystaniu, muszą być dokładnie zobrazowane w naszym biznesowy dokumencie. Suma jaka wpłynie nie może być wykorzystana do innych celów, niż te, które wcześniej zostały ustalone we wniosku. Samo sporządzenie biznesplanu nie zapewnia nas, iż uzyskamy taki bezzwrotny kredyt, ale jest bardzo ważne. Struktura takiego dokumentu to 12 kolejnych punktów. Biznesplan musi zawierać: stroną tytułową, streszczenie, charakterystykę danego przedsiębiorstwa, charakterystykę kadry kierowniczej i personelu, plan marketingowy, plan organizacyjny, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, opis i analiza rynków zbytu, klientów, oraz konsumentów, prezentacje nowego przedsięwzięcia, plan finansowy i analizę wrażliwości. Jak w większości tego typu papierach dodaje się również załączniki. Aby prawidłowo wykonać taki plan warto skorzystać z usług specjalisty zajmującego się zawodowo tym tematem. Nawet najmniejszy błąd, uchybienie automatycznie wykluczy nas z ubiegania się o dofinansowanie. Wtedy możemy o nie wystąpić w kolejnym przewidzianym terminie.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.