Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej

Jednym z najważniejszych elementów Narodowego Banku Polskiego jest wspomniana w tytule tego artykułu Rada Polityki Pieniężnej. Takowa Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Podstawowymi zadaniami Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie, a następnie realizacja polityki pieniężnej państwa. W ramach takowych działań rada ustala między innymi wysokość stóp procentowych. Ponadto określa zasady operacji na rynku otwartym, a także ustala zasady oraz tryb naliczania, a następnie utrzymania tak zwanej rezerwy obowiązkowej. Jednak to nie koniec. Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza również plan finansowy Narodowego Banku Polskiego. Ponadto zatwierdza również sprawozdanie z działalności takowego banku centralnego. Jak zatem widać rada jest bardzo odpowiedzialnym organem. Jej decyzje mają wpływ na funkcjonowanie banku centralnego, ale również na funkcjonowanie całej gospodarki czy też finansów. Dzięki działaniu takowej rady prowadzona jest kontrola nad wspominanym rynkiem finansowym i ogólnie nad całą krajową gospodarką. Ogromne znaczenie ma tu między innymi wspomniane już wcześniej ustalanie stóp procentowych. Wzbudza to zarówno u polityków jak i specjalistów finansowych zawsze ogromne emocje. Ma też ogromny wpływ na funkcjonowanie w danym okresie rynków finansowych jak i całego systemu bankowego. Co za tym idzie ma wpływ również na życie każdego z nas.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.