Kryteria określające działalność gospodarczą

Kryteria określające działalność gospodarczą

Prowadzeniem biznesu możemy nazwać dynamiczny i czynny udział przedsiębiorcy na wszelkich rynkach. A zatem jest tu mowa o działalności gospodarczej. Obowiązują pewne kryteria określające tą dziedzinę. Podstawowymi są dochodowość i swoboda działalności. Przez dochodowość możemy rozumieć działalność, która zarówno przynosi zyski finansowe, jak i inne korzyści nie związane z czynnym zarobkiem. Pod taką postacią mogą działać między innymi fundacje. Co do samej swobody działalności, to jest to specyficzna forma działalności, podlegająca szczególnym przepisom prawnym. Przykładem może tu być wytwarzanie i obrót paliwem, czy też energią, wytwórstwo militarne związane z obrotem materiałami wybuchowymi i bronią, usługi na rzecz ochrony mienia i osób, poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, usługi detektywistyczne, czy nawet prowadzenie kasyna. Ściśle powiązana z działalnością gospodarczą jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto wspomnieć, że biznesem może zająć się osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, czy też indywidualny przedsiębiorca, natomiast nie może się podjąć takiego interesu osoba prawna, podlegająca przepisom cywilnym, jak i osoba podlegająca przepisom prawnym. Przy prowadzeniu takiego biznesu nie trzeba dysponować dużymi nakładami finansowymi, a sam właściciel ma wpływ na wszystkie podejmowane decyzje.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.