Krajowe i międzynarodowe powiązania ekonomiczne

Krajowe i międzynarodowe powiązania ekonomiczne

Jak wiadomo gospodarka ma znaczący wpływ na rozwój państwa i jego prosperowanie. Bez gospodarki kraj nie może istnieć. Są to trzy sektory, czyli usługi, rolnictwo i przemysł. Odpowiedzialny za nie jest przede wszystkim wicepremier i jemu podległy sztab. Taż gospodarka jest ściśle powiązana z nauką, jaką nazywamy ekonomią. Ekonomię natomiast możemy podzielić na dwa odrębne twory, a mianowicie na mikroekonomię i makroekonomię. Pierwsze pojęcie dotyczy badań sposobu działania gospodarstw i przedsiębiorstw na rynku. W przypadku drugiego pojęcia mówimy już o szerszej skali ekonomicznej, a mianowicie analizie całej gospodarki. Ekonomia to także w dużej mierze handel zagraniczny i współdziałania gospodarcze poszczególnych państw. Tutaj możemy wspomnieć o kolejnym podziale, który obejmuje międzynarodowe stosunki gospodarcze, oraz gospodarkę światową. Mówiąc o ekonomii mamy na myśli naukę społeczną, która dotyczy zarówno społeczeństwa, jak i jednostki. Jest to także badanie rynku krajowego i współpracy z rynkami międzynarodowymi. W wyniku tych praw obliczany później jest bilans płatniczy. Czego jeszcze może dotyczyć ekonomia? Prosperowanie państwa jest zależne od liczby pracowników, a więc kolejnym ważnym ogniwem jest tu stopa bezrobocia. Istotna też jest inflacja, czyli spadek wartości pieniądza. Ekonomia traktuje również o tworzeniu dochodu narodowego i jego podziale.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.