Czym jest system bankowy?

Czym jest system bankowy?

Poszczególne placówki bankowe oraz sieci banków z jednej strony są oddzielnymi przedsiębiorstwami, które działają na wolnym rynku i kierują się misją przyjętą przez określoną firmę. Mają więc sprzedać swoje produkty (kredyty, rachunki, konta oszczędnościowe, lokaty itd.) i wypracować dzięki temu możliwie jak największy zysk. Z drugiej zaś strony żaden bank nie działa w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej kraju, w którym funkcjonuje. Poszczególne banki tworzą system bankowy. Na tego rodzaju system składają się jednak nie tylko firmy, ale także obowiązujące w określonym kraju prawa, które określają normy. To właśnie takimi prawnymi normami muszą kierować się poszczególne przedsiębiorstwa bankowe. Dzięki odpowiednim dokumentom banki tworzą spójną i logiczną całość. Systemy bankowe poszczególnych państw różnią się znacznie pomiędzy sobą, ponieważ na świecie funkcjonuje kilka modeli tego rodzaju systemów. Jednak w każdym przypadku ich zadaniem jest sterowanie gospodarką walutową rynku. Systemy bankowe pełnią kilka podstawowych funkcji. Chodzi tutaj o funkcje kredytowe, rozliczeniowe, depozytowe. Ważną funkcją nowoczesnych banków jest także usługa, którą można określić mianem finansowo-doradczej. Większość współczesnych banków owe funkcje łączy proponując klientom cały szereg produktów i usług.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.