Posts Tagged ‘metoda IRR’

IRR

IRR

Każda inwestycja związana jest z ryzykiem. Zazwyczaj im większe jest ryzyko, tym większych zysków można się spodziewać. Istnieje wiele narzędzi, których można użyć do oszacowania możliwych zysków z danej inwestycji i tym samym określenia jej opłacalności. Do jednej z takich metod należy Wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Jest to termin, który może być trudny do zrozumienia […]